ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
16,000 MMK
1 سال
16,000 MMK
1 سال
16,000 MMK
1 سال
.net
21,000 MMK
1 سال
21,000 MMK
1 سال
21,000 MMK
1 سال
.org
19,500 MMK
1 سال
19,500 MMK
1 سال
19,500 MMK
1 سال
.biz
22,500 MMK
1 سال
22,500 MMK
1 سال
22,500 MMK
1 سال
.info
22,500 MMK
1 سال
22,500 MMK
1 سال
22,500 MMK
1 سال
.com.mm
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
.org.mm
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
.net.mm
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
.biz.mm
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
.per.mm
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
80,000 MMK
1 سال
.shop

سال
67,500 MMK
1 سال
67,500 MMK
1 سال
.asia
27,500 MMK
1 سال
27,500 MMK
1 سال
27,500 MMK
1 سال
.club
32,000 MMK
1 سال
32,000 MMK
1 سال
32,000 MMK
1 سال
.pw
45,000 MMK
1 سال
45,000 MMK
1 سال
45,000 MMK
1 سال
.co
40,000 MMK
1 سال
40,000 MMK
1 سال
40,000 MMK
1 سال
.me
27,500 MMK
1 سال
27,500 MMK
1 سال
27,500 MMK
1 سال
.work
16,000 MMK
1 سال
16,000 MMK
1 سال
16,000 MMK
1 سال
.xyz
21,000 MMK
1 سال
21,000 MMK
1 سال
21,000 MMK
1 سال
.fun
42,000 MMK
1 سال
42,000 MMK
1 سال
42,000 MMK
1 سال
.mobi
26,000 MMK
1 سال
26,000 MMK
1 سال
26,000 MMK
1 سال
.tech
62,500 MMK
1 سال
62,500 MMK
1 سال
62,500 MMK
1 سال
.site
37,000 MMK
1 سال
37,000 MMK
1 سال
37,000 MMK
1 سال
.website
29,000 MMK
1 سال
29,000 MMK
1 سال
29,000 MMK
1 سال
.top
16,000 MMK
1 سال
16,000 MMK
1 سال
16,000 MMK
1 سال
.online
45,000 MMK
1 سال
45,000 MMK
1 سال
45,000 MMK
1 سال
.services
56,000 MMK
1 سال
56,000 MMK
1 سال
56,000 MMK
1 سال
.company
34,000 MMK
1 سال
34,000 MMK
1 سال
34,000 MMK
1 سال
.ltd
37,000 MMK
1 سال
37,000 MMK
1 سال
37,000 MMK
1 سال
.pro
29,000 MMK
1 سال
29,000 MMK
1 سال
29,000 MMK
1 سال
.news
37,000 MMK
1 سال
37,000 MMK
1 سال
37,000 MMK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution